Adgangskontrollsystemer er en viktig del av vår virksomhet. Med våre leverandørers teknologi og vår erfaring spesialtilpasser vi løsninger etter kundens behov.

Gratis befaring !

Ved å investere i et adganskontrollsystem erstatter en nøkler med kort og låser med kortlesere. Dersom et kort er på avveie sletter en det uten kostbar utskifting av låsesylindere og nøkler.

Adgangskontroll er brukervennlig der mange personer trenger tilgang til et eller flere områder og til forskjellige tider. Ved bruk av PC-basert system får du god oversikt.

Adgangskontrollsystemet kan også samkjøres med alarmsystem, slik at man kan slå av og på alarmsystemet samtidig som man åpner eller låser døren med adgangskortet.

Meldeplikt Alle som installerer et adgangskontrollanlegg må melde dette til Datatilsynet. Det er driftansvarlig for anlegget som har ansvaret for dette. Adgangskontrollsystemet må meldes til Datatilsynet senest 30 dager før oppstart. www.datatilsynet.no


Østfold Foto